อีสปอร์ต (E-sport) กีฬาทางเลือกใหม่

ต้องขอบคุณเทคโนโลยีและความใฝ่รู้ของมนุษย์ที่ไม่หยุดการคิดค้นพัฒนา จนในวันนี้ที่อีสปอร์ต (E-sport) เข้ามามีบทบาทที่ช่วยทำให้กีฬาไม่ได้ถูกจำกัดแค่กิจกรรมทางด้านกายภาพเท่านั้น ไปค้นหาคำตอบพร้อมๆ กันเลยครับว่าอีสปอร์ต (E-sport) คืออะไร